Pozew o rozwód. Nie musisz być bogaty żeby mieć prawnika

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć nieudany związek małżeński. Sąd ma możliwość orzec rozwód w sprawy kiedy nastąpił trwały jak i również zupełny rozpad małżeństwa. Określa to, że nie występują żadne przesłanki, które wskazywały by na to, że mąż i żona wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. Po tym względzie rozwód odróżnia się od separacji w którym miejscu taka nadzieja jeszcze występuje. Dodatkowo brane są takie płaszczyzny pożycia jak kontakty fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby rodziny. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu wolnego czasu, wychowanie dzieci. Oprócz tego jeżeli w rodzinie znajduję się małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie zaakceptować ucierpi jego zobacz tutaj dobro.

Wspaniałym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest sprawa w której jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wysoce negatywnie wpływają na życie wspólnoty rodzinnej. Np. alkoholizm to poważny problem po wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, wykorzystuje przemoc względem drugiego małżonka i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Czasami przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża równie mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *