Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć nieudany związek małżeński. Sąd ma możliwość orzec rozwód w sprawy kiedy nastąpił trwały jak i również zupełny rozpad małżeństwa. Określa to, że nie występują żadne przesłanki, które wskazywały by na to, że mąż i żona wrócą … Read More


Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji a oprócz tego wiele jeszcze innych własnych placówek świadczących usługi szkolne. Przyszły prawnik ma szerokie pole manewru, jeżeli wydaje się zainteresowany podjęciem nauki w tym zakresie. Kadra naukowa jest dość zróżnicowana i na innym poziomie dydaktycznym. Jak możemy s… Read More


Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Uprawnienia i Administracji a ponadto wiele jeszcze innych własnych placówek świadczących usługi edukacyjne. Przyszły prawnik ma ogromne pole manewru, jeżeli wydaje się być zainteresowany podjęciem nauki w tej dziedzinie. Kadra naukowa jest dosyć zróżnicowana i na różnym poziomie dydaktycznym. … Read More


Generalnie przyjęło się, że prawnik to brzmi dumnie jak i również wywołuje określony respekt. Bądź jest tak do końca? Jak wygląda sytuacja dzięki rynku prawniczym po wprowadzeniu nowelizacji, która jak to się mówi uwolniła prace?Odpowiedź na te jak i również inne pytanie znajdziesz w poniższym artykule. Od razu trzeba jasno pow… Read More