Nasz prawnik wygra dla Ciebie właściwie każdą sprawęUniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji a oprócz tego wiele jeszcze innych własnych placówek świadczących usługi szkolne. Przyszły prawnik ma szerokie pole manewru, jeżeli wydaje się zainteresowany podjęciem nauki w tym zakresie. Kadra naukowa jest dość zróżnicowana i na innym poziomie dydaktycznym.

Jak możemy sprawdzić jeszcze kilka latek temu na Uniwersytecie Rzeszowskim wykłady swoje z prawa karnego prowadził ówczesny minister sprawiedliwości Pan Zbigniew Ćwiąkalski. Dzięki temu studenci dysponowali możliwość „obcowania” z jednostką, która posiadała ogromny wpływ na kreowanie prawa jak i również zarządzania instytucjami z przedtem związanymi.

W tej chwili oprócz typowej drogi po studiach tj. jedna z wielu aplikacji np. adwokacka młody prawnik ma możliwość podjęcia atelier doktoranckich na jednym z wydziałów WSPiA. Sprawia to, iż Rzeszów pnie się przy górę, jeżeli o pułap nauczania przyszłych adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów bądź też notariuszy.

Co korzystne każda osoba kończąca szkoła główna, która może nadać sobie miano prawnik posiada rozległe możliwości rozwoju kariery zawodowej w różnego rodzaju urzędach. W ostatnim czasie urząd kontroli skarbowej prowadził następny otwarty nabór na młodszego referenta.

Kandydatów była ponad setka, ale mogła pozostawać wybrana tylko jedna jednostka. Do takiej sytuacji prawnik powinien być przygotowany, bowiem trzeba wiedzieć, że według tzw. uwolnieniu zawodów konkurencja na rynku sprawdź tutaj jest raz za razem większa i nie jedynie w branży prawniczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *